S_108_100_vision

Vision

Smartare inköp genom tydliga integrerade processer skapar reella värden.

 

Med den ständigt ökande konkurrensen har Inköp och Supply chain fått ett ökat erkännande hos företagsledningar som en ledande affärsmotor.

I många företag kan inköpsvärdet motsvara 60-70%, i vissa fall ännu mer, av omsättningen som juridiskt har bundits upp.

Inköpsrelaterade aktiviteter, såsom att välja leverantör, diskutera pris, leveranser, attestera och betala fakturan sker på många olika ställen i en organisation.

Som en värdeskapande supportaktivitet kan Inköp direkt påverka "the bottom line" men även "the top line".

För att optimera inköpsarbetet över organisationsgränserna behövs tydliga förutsättningar, regler, rollbeskrivningar och befogenheter.

Helt enkelt tydliga integrerade processer.

 

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod