S_108_100_inkopschef

Interim inköpschef

Det är nästan ofrånkomligt att en vakant inköpschefsroll inte påverkar medarbetare och inköpsfunktionens arbete. Men det momentum som inköp normalt representerar i företagets affärsmotor får inte avstanna. För att hålla farten uppe, ge nya impulser till organisationen, och säkerställa att de fastlagda målen nås kan en tillfällig inköpschef vara lösningen.

En rekryteringsprocess av en inköpschef är viktig och måste få ta tid. Kanske är det i detta läge som en mer genomgående organisationsförändring känns lämplig och måste få prioritet. Att då ha någon som tar hand om det dagliga under en period kan vara lösningen.

IPP fyller vakansen och leder arbetet i affärsmotorn inköp för att säkerställa och utveckla inköpets medverkan till företagets ekonomiska resultat. IPP kan dessutom medverka i utarbetandet av kompetensprofilen för ett långsiktigt ledarskap för inköpsfunktionen.

IPP har mångårig erfarenhet av ledarskap i inköpsorganisationer i Sverige och internationellt.

IPP tar rollen som inköpschef under rekryteringsprocessen.

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod