S_108_100_tillf

Integrera dina inköpsprocesser och påverka lönsamheten.

Inköp har dag fått en erkänd och påtaglig roll som affärsmotor i företagen. Inte bara det direkta materialet utan även indirekt material & tjänster representerar stora värden och åtaganden.

Operativa inköpsaktiviteter sker på många olika ställen i företaget och inköpsfunktionens roll blir därför mer av supportkaraktär. Det strategiska inköpsarbetet har därmed en stor betydelse och som ofta har många intressenter inom företaget, utanför inköpsfunktionen.

Den operativa och den strategiska inköpsprocessen skiljer sig från varandra genom innehåll och aktörer men har det gemensamma att de båda sträcker sig långt utanför inköpsfunktionens traditionella uppgifter.

Tydliga, optimerade och integrerade processer baserade på företagets strategi och målsättning, ökar den administrativa effektiviteten, ger bättre underlag vid upphandlingar och större medvetenhet i relationen till leverantörerna.
Kort sagt kan både "the bottom line", företagets resultat, och "the top line" företagets marknadsposition påverkas positivt.

Tillsammans med kundens organisation levererar och implementerar IPP strategiska och operativa inköpsprocesser med detaljerade beskrivningar, roller och ansvarsfördelningar. IPP har mångårig erfarenhet av att utveckla, implementera och använda inköpsprocesser också tillsammans med stödjande affärssystem.

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod