S_108_100_kontakt

Om grundaren

Bo Landberg har mer än 30 år i industrin har gett mig en bred kunskap om ett företags olika funktioner och vad som krävs för att de ska samarbeta. De senaste 10 åren på olika positioner inom inköp, både operativa och strategiska.

Ett område som intresserar mig speciellt är hur inköpsarbetet kan utvecklas genom att utnyttja företagets hela kompetens. Skapa ett effektivare arbete och kompetentare relation till leverantörer. Det är en stor tillfredsställelse att se hur människor växer under ett förändringsarbete baserat på gemensamma strategier och processer samt hur varaktiga värden skapas.
Jag har en stor internationell förhandlingsvana och en aktiv leverantörs bas i Europa och Asien för maskiner och verktyg.

Långsiktiga och professionella relationer till leverantörer och kunder är för mig viktigt. Jag frågar inte bara hur en "prefered supplier" ska vara, utan också vad som kännetecknar en "prefered customer".

På fritiden tankar jag kraft och inspiration genom olika fysiska aktiviteter och att arbeta med händerna. Att segla i skärgården och till olika mål i Östersjön är det som ger mig störst harmoni och tid för reflektion.


Några exempel på tidigare arbeten:

  • Ansvarig för utveckling av inköpsprocesser i samband med implementering av affärssystem
  • Global inköpsdirektör för CAPEX i en väldsomspännande koncern
  • Inköpschef på tillverkande enhet i Sverige
  • R&D chef för en produktkategori i norra Europa
  • R&D chef för utveckling av vitvaror på en producerande enhet i Schweiz
  • Europeisk produktchef
  • Utveckling av fabrikskoncept, med utrustning, logistik och styrning

Utbildning:

  • KTH, Civilingenjör
  • Managementkurser Ashridge/Electrolux
  • SILF LOU, Lagen om offentlig upphandling i praktiken

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod