S_108_100_mission

Mission

World Class Purchasing har blivit ett begrepp och mål som många företag strävar emot. Få om ens något har kommit ända fram. Vägen dit är minst lika viktig som målet i sig. Genom att arbeta med de inköpsrelaterade frågorna och ständigt sträva efter att förbättra och effektivisera processerna från A-Ö, kommer många kostnadsbesparande åtgärdsförslag i dagen vilka har en direkt resultatpåverkan.

IPP kan och vill vara med på resan som katalysator, rådgivare och handgripligen som en del av företagets förändringsarbete.

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod