S_108_100_capex

CAPEX

CAPEX är komplext.

Inköp av materiella tillgångar som verktyg, maskiner och anläggningar ett "sällanköpsområde" och där med är det svårt för många företag att bygga upp och behålla den specifika och tvärfunktionella kompetensen.
Dessa inköp är ofta investeringar av betydande värden och då blir några procent på TCO, Total Cost of Ownership, stora summor i slutändan.

I många organisationer sköts detta av produktion eller produktionstekniska avdelningarna med hjälp av ekonomiavdelningen. Området är speciellt då varje inköp är i stort sett unikt och innehåller många element från flertalet av företagets funktioner, ekonomi, juridik, teknik, produktion, underhåll och inköp.

En helhetssyn av investeringen och att förstå sammanhangen mellan de ingående intressena är avgörande för en optimal och kostnadseffektiv affär. En gedigen teknisk och kommersiell kunskap är viktig, för att få ut så mycket som möjligt av varje investerad krona.

Ofta sker dessa inköp i en internationell miljö där både språk och känsla för affärskultur är viktiga för en lyckad affär, även efter leverans.

IPP har en djup och mångårig global erfarenhet från inköp av vad som internationellt kallas för Capital Expenditure, CAPEX.
IPP kan samla företagets funktioner och komplettera där erfarenhet saknas för att i projektform från A till Ö leverera en kostnadseffektiv investering. IPP har dessutom en upparbetad levarantörsbas inom flertalet CAPEX relaterade områden.

IPP kan CAPEX!

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod