IPP är ett konsultbolag som specialiserat sig på att utveckla och stödja företags inköpsaktiviteter. Med tydligare, väldefinierade och integrerade inköpsprocesser blir ditt inköpsarbete mycket mer effektiv och företaget konkurrenskraftigare på marknaden.

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod